Yazılım Danışmanlık Hizmetleri

Yazılım Danışmanlık Hizmetleri

Kurumların iş süreçlerindeki verimliliği sağlayacak veya organizasyon süreçlerine dair yeni tasarımlarla daha dinamik bir yapıya kavuşmalarını ve bilgi teknolojilerinden çok daha fazla yararlanmalarına katkı sunacak çözümler bilişim kaynaklı yeniliklerle mümkündür. Yazılım ve otomasyon uygulamaları sayesinde yönetim –karar mekanizması yalın ve sade bir yapıya kavuşur, gereksiz katmanlar ortadan kaldırılır veya kurumun ihtiyacına yönelik efektif çözümlerle dinamik ve esnek organizasyon modeline sahip yapıya geçilebilir. Yazılım danışmanlık, tüm kuruluşlar açısından önem ifade eden yazılım yaşam döngüsü çalışmalarına çağın gereklerine uygun yenilikler kazandırmayı amaçlar. Bu sürecin doğru planlanması, kurum ihtiyacına uygun olması, katma değer yaratan niteliklere sahip olması ve son kullanıcı beklentileri hesap edilerek organizasyon yapısına esneklik kazandırması gibi birden fazla alana yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Yazılım Danışmanlık Yaklaşımı

Yazılım çözümlerinden elde edilmek istenen maksimum verimin bazı hassas çalışmaların gerçekleşmesiyle elde edileceğinin bilinmesi gerekir. Bilgi teknolojilerine yatırım yapılmasına rağmen arzu edilen verimlilik düzeyine erişme konusunda sıkıntı yaşayan kurumların operasyon süreçlerine yönelik veri toplama ve yönetme konularını irdelemeleri ve bilgi teknolojilerine yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekebilir. Kuruma özel yazılım çözümleri hazır edilirken bir ön analiz çalışmasının yapılması ve hedeflerin en doğru ve net şekilde belirlenmesi arzu edilen verimliliğin elde edilmesine katkı sunan önemli bir adımdır. Analizler ve ön çalışmalarla tespit edilen hedeflerin gerçekleşmesine yönelik atılacak adımlar planlanarak harekete geçilir. Bu doğrultuda işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken uygulama geliştirme çalışmaları ve bundan elde edilecek faydaların bir rapor haline getirilerek sunumu yapılabilir. Yazılım uygulamaların denenmesi, testi ve kurum personeline gerekli eğitimin verilmesi gibi hususların titizlikle takip edilerek, yazılım danışmanlık hizmet süreci başarıya ulaştırılabilir. Değişen şartlar, ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve normlar mevcut yazılımın optimizasyon çalışmalarının canlı tutulmasını gerekli kılar. Bu kapsamda atılacak adımlar da yazılım danışmanlık hizmeti içerisinde değerlendirilebilir.