RPA Ve Sağladığı Avantajlar

RPA Nedir? Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

RPA; diğer bir ifadeyle robotik süreç otomasyonu, halen gelişmeye devam eden ve sağladığı imkanlarla kurumlara değer kazandıran; yapay zeka, iş akışı otomasyonları gibi yaklaşımlardan yola çıkılarak geliştirilen bir teknolojidir. RPA ile tekrar edilerek yürütülen ve kesinlik bekleyen görev tanımları, robot tarafından öğrenilir ve yerine getirilir. Bu sayede kurum içerisinde tanımlanan ve sürekli yapılması gereken görevler makinelere devredilir ve iş akışında verimlilik sağlanır. RPA ile e-posta kontrolleri, yetkilendirilmiş uygulamalara girerek hesap işlemleri yapılması, fatura kesme veya doğrulama gibi çeşitli işlemler yerine getirilebilir. Maliyet kontrolü sağlama noktasında tedbir almak isteyen her kurum için önemli bir teknolojiyi ifade eden RPA; dijital dönüşümün bir parçasıdır. RPA ile elde edilmesi hedeflenilen faydanın kazanımı profesyonel bir çalışma gerektirir. Çünkü iş analizinin doğru yapılması, kurumda tanımlanan görevin doğru anlaşılması ve bunun RPA ile otomatikleştirilmesi titiz bir çalışmanın sonucu olarak başarılabilir. RPA ile elde edilebilecek faydayı daha iyi anlamak açısından yapılan bir araştırma sonucundan bahsedelim. Bir bankada 13 görev için çalıştırılan 85 RPA robotu ile yıllık 1,5 milyon işlem yapıldığı hesap ediliyor. Araştırmada, bankada RPA robotları ile ulaşılan işlem hacmine personel erişebilmek için 250’den fazla personelin sadece tanımlı 13 işle ilgilenmesi gerektiğine yer veriliyor. Robotlar, iş verimliliğinin sağlanması ve kurumun insan kaynağını çok daha iyi yönetmesi açısından önemli bir avantaj sunuyor.

RPA ile Elde Edilebilecek Avantajlar

RPA, kurum ve kuruluşların daha hızlı sonuçlara ulaşmasını sağlar ve elde edilen sonuçlardaki veya yapılan işlemlerdeki hata payının sıfıra indirir. Hatasız işlemlerin söz konusu olması risk payını da azaltır. En önemli faydalarından biri, insan kaynağının verimli kullanılmasını sağlamasıdır. Personelin daha önemli işlerde kullanılmasının önünü açar ve nitelikli personel sayısını artırır. Rutin işlemlerle alakalı süreç tamamen robotlara bırakılır. Operasyon süreçleriyle alakalı yük azalır. Süreç hızlanır. Dijital dönüşüm safhası yaşayan her kurum tarafından kazanılması gereken teknoloji, mevcut altyapıda köklü değişikliklere ihtiyaç olmadan gerçekleştirilir. Kurumun altyapı sistemine göre tasarlanılan RPA ile işlemsel verimlilik en üst düzeye çıkarılabilir.