Kurumsal Performans Yönetimi (EMP)

Kurumsal Performans Yönetimi (EMP)

Kurum ilke ve kültürün tüm çalışanlarca benimsenmiş olması işletmenin başarıya ve hedeflere çok daha hızlı yürümesini sağlayan bir zenginliktir. Ancak kurum stratejisi etrafında organize olma ve bütünleşme konusunda zayıflıklar nedeniyle çoğu zaman kurumsal kimlik ve kültür yazılı bir mesaj gibi kalır. Bu sorunları çözmek için geliştirilen metot ve disiplinler, çağın kurumsal gereksinimlerini karşılayan yazılım teknolojileriyle güçlendirilerek, kurumsal performansı ölçen, dolayısıyla zayıflıkların anlaşılmasını ve bu zayıflıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacak etkili aksiyon planlarının yapılmasında etkili olacak verilerin toplanmasında avantaj yaratır.

Kurumsal Performans Yönetimi Desteği

Organizasyon yapısı içerisinde ne olup bittiğine yönelik bilgi akışına sahip olma ihtiyacı her kurumun en temel gereksinimleri arasında yer alır. Bu yaşamsal veri akışı günümüz yazılım teknolojileri sayesinde kaliteli bir şekilde sağlanabilir ve nitelikli bir kurumsal performans çizgisi belirlenebilir. Bu aşamada, kurumsal performans ölçümleri yapmak isteyen kurum tarafından tedarik edilmesi gereken teknolojilerin şirket yapısına uygun olarak projelendirilmesine dikkat edilmesi gereklidir ve bu noktada profesyonel destek ihtiyacı doğar. Kurumsal performans ölçümleme metotlarından uygun olanın tespit edilerek, buna yönelik yazılımsal harita ve planın çıkarılması, uygulama aşamasına geçirilmek istenen performans takip ve ölçme hedefinin başarılı şekilde yerine getirilmesi konusunda önemlidir. Böylece firma ve işletmenin kurumsal hedefleri konusunda daha gerçekçi verilere sahip olması ve her birimin çalışma modeline göre reel hedefler belirlenmesi mümkün hale gelir. Etkili kararlar ve stratejiler üzerine isabetli çalışmalara sahip olmayı hedefleyen kurumlara, büyük veri temin edecek ve analitik açıdan değerlendirme imkanı sunacak teknolojinin entegresiyle kurumun geleceğine yönelik etkin kararlar alınabilir. Ayrıca ilgili teknolojilerin bakımları, geliştirilmesi ve kurum ihtiyacına en uygun şekilde optimize edilerek alınan verimin maksimuma çıkarılması da danışmanlık hizmeti kapsamı içerisindedir.