Özel Çözümler

Özel Çözümler

Değişen ihtiyaç ve taleplerin karşılanmasına yönelik sunulan özel yazılım çözümleri ile web, sunucu veya masaüstü tabanlı yazılım çözümlerinden, iş zekası, CRM, BPM gibi çeşitli alanlara yönelik nitelikli yazılımsal çözümler ortaya çıkarılır. Standart yazılım ürünlerinin özel ihtiyaçlara cevap vermediği noktada gereksinim duyulan özel yazılım çözümleri ile eklenti ve modüller kodlanır ve mevcut yazılımın kurum ihtiyacına uygun işleve veya özelliğe sahip olması sağlanır. Bu süreçte kurumun ihtiyacının doğru anlaşılması ve yazılım projelendirme sürecinin her aşamasının profesyonellikle uygulanmasına dikkat edilmesi gerekir. Yetkin, uzman ve mühendislik pratiklerinden en iyi şekilde yararlanan ekip tarafından yürütülen sürecin müşteri taleplerini maksimum düzeyde karşılamasına dikkat edilir.

Özel İhtiyaca Özel Çözümler

Yeni projeye sahip kurumlar için gereken yazılımsal destek veya standart yazılım ürünü için gereken yeni bir eklenti ve modülün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu süreçte önem arz eden hususun müşteri tarafından belirlenen ihtiyacı karşılayacak niteliğe sahip yazılımın projeye dökülmesidir. Bunun için ortaya konulan fikrin analizi, geliştirilmesi ve tasarlanması ile en kısa sürede güvenilir yazılım ürünü ortaya çıkarılır. Yükleme ve test aşamasına geçilir. Bu safhada karşılaşılan problemler düzeltilir ve çalışmaya son hali verildikten sonra yazılımın kullanımına başlanılır. Özel yazılım projelerinin tasarlanması sürecinde mühendislik alanının en son metodolojisi uygulanır. Bu anlamda tüm ekibin enerjisini dokümantasyon oluşturmaya yöneltmek yerine, müşteriyle doğrudan kurulan iletişimlerle ihtiyacın her yönden anlaşılmasına dikkat edilir. Toplanan veriler, deneyim ve bilgi birikimimiz ile yeniden değerlendirilir ve kurumun ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak yazılımın ortaya çıkması sağlanır.